Tradition Precision Innovation

ARU_Aircraft Refuelling Unit

TAR Tactische Vliegtuigen

Alfons Haar heeft diversen systemen voor defensie applicaties, waaronder om bij te tanken vanuit de tankwagen.

Hier vindt u onze brochures voor meer gedetailleerde informatie:

Close Support Tanker (CST):

Tactische vliegtuig bijtanking: