Tradition Precision Innovation

DAMPRETOUR KOPPELINGEN

Vanwege de VOC-richtlijn (RL 94/63 / EC van 12/20/1994) is er een Europabrede beperking van emissies bij de opslag en het laden van benzine. Er wordt voor gezorgd dat er geen benzinedampen ontsnappen naar de atmosfeer bij het laden naar het benzinestation.

De hiervoor benodigde componenten zijn ontwikkeld door Alfons Haar en vervolgens getest & gecertificeerd door een onafhankelijke instelling (TUEV) voor functionaliteit en conformiteit aan wettelijke specificaties (VOC, ADR, Ex-bescherming, EN-normen).

 Alfons Haar heeft alle passingen/afsluiters voor verschillende systemen:

  • Systemen waarbij de ontluchting uitmondt in het verzamelblok voor de dampverzameling. Deze zijn in heel Europa in gebruik, omdat dit systeem het gelijktijdig bedienen van maximaal 5 laadarmen mogelijk maakt.
  • Systemen waarbij de druk- en vacuümontluchtingsopeningen in het tankcompartiment direct in de atmosfeer uitmonden. Hier kunnen slechts 3 of maximaal 4 laadarmen gelijktijdig worden gebruikt.

 De volgende onderdeln maken deel uit van het VOC systeem:

  • Damp overdrachtsklep (ontluchtingsklep, PKV, PKVF) volgens EN 13082
  • Druk en vacuüm beluchter/ontluchter volgens EN 14595 (geïntegreerd in de damp overdrachtsklep)
  • Vlammen dover (LTD) volgens EN 12874
  • Dampoverdrachtadapter volgens EN 13081
  • Overvul beveilings sensor - fail-safe - volgens EN 13922, (5-draads systeem en 2-draads systeem)
  • 10-pennig stopcontact (EuroLINK) aan te sluiten aan de laadingskant overvul beveiliging - volgens  EN 13922
  • Aarding met behulp van een 10-pins stekker/contactdoos (EuroLINK) - volgens EN 13922
  • Adapter voor bodembelading en afleveren (API, MAPI, PAPI) volgens EN 13083